Lysreëls en lysnetiket


Die volgende reëls en riglyne is daargestel om almal se ervaring van SAGenealogie nog meer aangenaam en produktief te maak. Lede word vriendelik versoek om die reëls en riglyne vir poslys-etiket na te kom:

1. Gesprekstaal

Die voertaal van SAGenealogie is Afrikaans, met aanvaarding van aanhalings uit bronne in die oorspronklike taal.

2. In- en uittekening

Dit word van lede verwag om self hul intekening as lid op die poslys te administreer deur te gaan na:
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/

Wanneer 'n lid vir 'n tyd afwesig sal wees, is die beste om tydelik uit te teken as lid deur 'n e-pos te stuur aan:
SAGenealogie-unsubscribe@yahoogroups.com

en na terugkeer weer aan te teken deur 'n e-pos te stuur aan:
SAGenealogie-subscribe@yahoogroups.com

Onthou dat lidmaatskap gekeur word om te verhoed dat gemorspos-advertensies die poslys oorlaai, en om dit moontlik te maak dat lede wat die reëls herhaaldelik oortree se lidmaatskap gekanselleer kan word. Lede wat die reëls herhaaldelik oortree se boodskappe mag aan moderering onderwerp word.

3. SAGenealogie webwerf

Besoek die SAGenealogie webwerf by
http://www.sagenealogie.com
om julle te vergewis van die poslys se doelwitte en reëls.

4. Netiket en lysreëls

Netiket (net-etiket) vereis dat lede onder andere die volgende sal doen:

 • wees vriendelik en behulpsaam teenoor andere, en respekteer mekaar;
 • deel genealogiese inligting met mekaar;
 • gebruik te alle tye beskaafde taal;
 • hou by die terrein van die poslys, naamlik genealogie (en verwante sake);
 • moet asseblief nie persoonlike boodskappe, en boodskappe wat niks met die genealogie te doen het, op die poslys plaas nie;
 • indien jy iets persoonliks wil oordra aan 'n ander lid, doen dit van die poslys af deur 'n e-pos direk aan die betrokkene te stuur; regsklik op die boodskap in Outlook Express, maak "properties" oop en kry die afsender se persoonlike e-adres. Moet asseblief nie net op "reply" klik sonder om die adres te verander sodat die pos nie per ongeluk ook na die lys toe gaan nie.
 • moenie twiste en vlam-oorloë begin of daaraan deelneem nie;
 • as jy antwoord op die poslys, sny onnodige teks uit die oorspronklike boodskap; die meeste e-posprogramme voeg die oorspronklike boodskap by verstek by wanneer jy op 'n brief antwoord; behou slegs die noodsaaklike deel van die ou boodskap;
 • as jy boodskappe in bundelformaat ontvang, moet nooit die hele bundel hersend wanneer jy antwoord nie; sny alle nie-tersake boodskappe uit die bundel uit;
 • gebruik altyd 'n relevante woord of sinsnede in die onderwerp-lyn ("subject") sodat ander kan sien waaroor jou boodskap gaan; voordat jy dus jou antwoord stuur, vergelyk jou brief en die onderwerp-lyn, en maak die nodige aanpassings;
 • wanneer jy inligting of hulp ontvang van 'n ander lid, bedank die lid kortliks (verkieslik in 'n private boodskap van die poslys af) daarvoor.
  • 5. Gebruik van e-pos adresse vir bemarking

   Mede-lyslede se e-pos adresse is vertroulikke inligting en mag onder geen omstandighede misbruik word vir bemarkingsdoeleindes deur ander lede of buitestanders nie. Lede wat hulle skuldig maak hieraan sal onmiddelik van die poslys verwyder word.

   6. Toestemming en Kopiereg

   Lyslede wat e-pos aan die lys stuur stem in en erken, deur die versending van die e-pos aan SAGenealogie, dat die inligting en kennis wat deur hul verskaf en oorgedra word te enigertyd en op enige manier deur die bestuur en lyslede gebruik mag word in enige vorm, ook in publikasies en in databasisse, maar dan op die uitdruklike voorwaarde dat die outeur (bydraer) en SAGenealogie as bron erken word.

   7. Vrywaring

   SAGenealogie aanvaar geen verantwoordelikheid vir die inhoud en korrektheid van enige inligting wat deur lede in e-posse op die lys geplaas word nie. Die bestuur onderskryf nie noodwendig die opinie wat in e-posse uitgespreek word nie en aanvaar ook nie verantwoordelikheid daarvoor nie.

   8. Bestuurspan

   Kontak enige lid van die SAGenealogie bestuurspan as jy verdere inligting wil bekom, of enigiets onder hul aandag wil bring. Die Bestuurspan se name en besonderhede verskyn by http://www.sagenealogie.com - 'n e-pos kan aan hulle gestuur word by SAGenealogie-unsubscribe@yahoogroups.com

   Lidmaatskap en bydraes word gemodereer deur die lysbestuurspan.