Genealogiese Skakels


Knyp ook gerus 'n tydjie af om 'n draai te gaan maak by ons lede se webtuistes. Waardevolle genealogiese inligting kan ook by en deur middel van die volgende adresse verkry word:

http://www.national.archives.gov.za/naairs.htm
Die Nasionale Argief in Suid-Afrika se soekenjin (NAAIRS), 'n uitstekende plek om vir primêre bronne soos sterfkennisse, manuskripte, grafstene en fotos te soek, en 'n lys van dokumentverwysings te kry wat dan in een van ons argiefbewaarplekke getrek kan word.

http://www.genza.org.za
Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GGSA), waaraan talle van ons lede behoort.

http://www.eggsa.org
eGGSA is die virtuele tak van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika en mense reg oor die aardbol kan maklik aansluit en die joernaal "Familia" en die nuusbrief "genesis" dan elektronies ontvang.

http://www.gisa.org.za/
Die Genealogiese Instituut van Suid-Afrka (GISA).

http://explore.up.ac.za
Die Universiteit Pretoria se akademiese inligtingsdiens.

www.unisa.ac.za
Die Universiteit van Suid-Afrika (UNISA) se biblioteekdiens.

The Phonebook
Telefoon nommer opkyk vir persone en besighede in Suid Afrika.

http://www.familysearch.org/Eng/Search/frameset_search.asp
LDS FamilySearch verleen toegang tot die Mormoonse kerk se wêreldwye genealogiese databasis, wat baie Suid-Afrikaanse persone insluit. Aangesien baie van hierdie data deur vrywilligers bygedra word, is die kwaliteit van data nie altyd baie goed nie, en mens behoort primêre bronne te gebruik om dit te bevestig.

http://worldconnect.rootsweb.com/
Rootsweb word deur baie navorsers gebruik om hulle navorsing op die Internet te publiseer. Hulle verskaf 'n goeie fasiliteit wat 'n mens toelaat om oor al hierdie databasisse heen vir 'n persoon te soek, en laat mens toe om die resultate in GEDCOM formaat af te laai. Soos met LDS FamilySearch moet mens maar 'n oog hou oor die data se kwaliteit.

Monsterrollen van de Vrije Luiden van den Goede Kaap

http://www.ancestry.com

worldcitydb.com
Op hierdie kan ou plaasname opgespoor word

http://www.stamouers.com
Baie Suid-Afrikaners wie se voorgeslagte van die vroe Kaap afstam is so te s een groot familie; almal is oom, tannie, neef, niggie, swaer, boet en sussie, dit is hoe ons met mekaar praat, maar dit beskrywe ook ons noue verbintennis met mekaar. Ons stamouers was afkomstig uit Afrika, Europa, Asi en ander plekke. Sommige was VOC werkers, Vryburghers, Hugenote, Slawe en Inboorlinge. Hierdie blad bevat baie inligting.

Die aard van verwantskappe

Duitse Genealogie

Ralf Stullich - Navorser in Hamburg, Duitsland

Webtuiste vir Deense navorsing

http://www.greengazette.co.za
Hierdie webtuiste bevat 'n groot hoeveelheid inligting van boedelkennisgewings - insolvensies, vrywillige oorgawe van boedels ens.