Bestelvorm

 

GSSA logo

Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika

Wes-Gauteng tak

 

Sel       +27 (0)83-679-8541

Faks      +27 (0)11-660-4865

E-pos    krugersdorp@pixie.co.za

 

 

Bestel die laserskywe apart of saam. Voltooi asseblief hierdie bestelvorm en stuur dit aan bovermelde faks of vonkposadresse

Van

 

Voorname

 

Posadres

 

 

 

Vonkpos adres

 

 

Stuur my asseblief:

DVD016           e-SAGI V5.0

Merk

R150.00 *

CD015             Die Dagboek van ds Herman Frederik Schoon

Merk

R100.00

                        DVD016 & CD015 saam

Merk

R225.00

CD019             A tribute to Mark Tapping

Merk

R  70.00

Sluit asseblief vir posgeld en verpakking in: R10 plaaslik of R35 buiteland

R  10.00/R35.00

 

PayPal-opsie vir buitelandse kopers: Betaal aan krugersdorp@pixie.co.za 

DVD016           e-SAGI V5.0

Merk

US$ 23.50 *

CD015             Die Dagboek van ds Herman Frederik Schoon

Merk

US$ 16.00

                        DVD016 & CD015 saam

Merk

US$ 35.00

CD019             A tribute to Mark Tapping

Merk

US$ 11.00

Sluit asseblief vir posgeld en verpakking in

 

US$   5.50

 

* Vorige kopers van e-SAGI of die Rinken-De Wet Databasis: betaal slegs R100 of US$15.50

 

Betaling:

Ek heg my tjek aan, uitgemaak aan                 Genealogiese Genootskap

R

Ek het my betaling in die tak se bankrekening gedeponeer en heg Õn afskrif van die deposito strokie aan    Bank:                           Nedbank

                                    Tak:                             Westgate 179241

                                    Rekening nommer:      2775067948

R

 

 

 

 

 

HandtekeningÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.                  DatumÉÉÉÉÉÉÉ